Nota betreffende de veiligheid van de bandijken van de Maas, de Bergsche Maas boven Heusden en de rechteroever van de afgedamde Maas tot de schutsluis bij Andel bij een afvoer van 3200 m3/sec : met 20 bijlagen in portefeuille

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS) Arrondissement Maas
Nijmegen : Arrondissement Maas
1950

In deze nota worden de waakhoogte van de bandijken van Gelderland en Noord-Brabant langs de Maas, de Bergsche Maas boven Heusden en de rechteroever van de afgedamde Maas tot de schutsluis bij Andel onderzocht, uitgaande van de hoogste te verwachten waterstanden bij een afvoer van 3200 m3/sec., zoals in 1926 is voorgekomen. De veiligheid van de bandijken is van verschillende factoren afhankelijk, die achtereenvolgens worden onderzocht, nl. de te verwachten waterstand, de golfoploop, en de toestand van de bandijken (hoogte, dwarsprofiel, samenstelling van bandijk en ondergrond).

17 p.
30 cm