Nota betreffende de vegetatie der Makkumer-, Piamer-, en Workumerwaarden

[L.A.A.E. van Eerde]
[S.l.] : [s.n.]
1937

Er wordt nagegaan op welke wijze een vegetatie op de waarden gelegen ten westen van Workum en Makkum bevorderd zou kunnen worden en of hiertoe een bedijking absoluut noodzakelijk moet worden geacht. Tot het verkrijgen van inzicht hiertoe, werd eerst nagegaan hoe de toestand momenteel op deze waarden is.

6 p.