Nota betreffende de uitvoering van den Ringdijk en de voorbereiding daarvan

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Bureau Noordoostelijken Polder, [J.G. Schilthuis]
Alkmaar : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1935

Bevat tevens: Nota Nadere beschouwingen omtrent de uitvoering van den Ringdijk / [J.G. Schilthuis]

31, 7 p.
Omslagtitel: Nota : de uitvoering van den ringdijk en de voorbereiding daarvan
(Nota / ZZW ; nr. 99)