Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven

[J.C. Pannekoek], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

1920

26 p.
fig., tab.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 6)