Nota betreffende de te kiezen volgorde voor de inpolderingen in de Zuidelijke kom van het IJsselmeer

F.J.B.G. Geers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

1948

Bespreking van verschillende keuzemogelijkheden wat betreft de volgorde van de in te polderen delen van de zuidelijke polders. Er vindt een uitvoerige kostenvergelijking plaats.

17 p.
tab.
15 bijl.
(Nota / ZZW ; 181)