Nota betreffende de nadere vaststelling van de afmeting der sluitgaten in den afsluitdijk van de Zuiderzee en de daarin te bouwen beteugelingsdammen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

1930

9 p.
(Nota / ZZW ; nr. 61)