Nota betreffende de afwatering van de polder de Biesbosch, de Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat en het Zuidplaatje in verband met afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren

K.F. Valken, Rijkswaterstaat Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1951

Het betreft uitwateringsberekeningen van de Biesboschpolder na uitvoering van stuw X bij Moerdijk in het Hollands Diep. Na uitvoering van dit plan is natuurlijke afwatering van de Biesboschpolders nog maar zo’n 35 dagen per jaar mogelijk. Verder zal volledig bemaald moeten worden.

17 p.
bijl.