Nota betreffende afsluiting der benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1950

Bespreekt de mogelijkheden van het eindplan, dat als doel heeft de zoutgrens op de benedenrivieren voldoende ver terug te dringen en de hoogwaterstanden bij stormvloeden in hoogte te beperken. Deze mogelijkheden zijn afkomstig uit proefnemingen van het Waterloopkundig Laboratorium.

30 p.
bijl., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1950.)1