Nota A. Het tracé van den Ringdijk II : Dijkvak Urk - Overijssel

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der] Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Bureau Noordoostelijken Polder, [J.G. Schilthuis
Alkmaar : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1936

[97] p.
tab.
(Nota / ZZW ; nr. 101)