Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer (NVS)

publ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV)
1990

Bevat de regels over de afstemming en vergoeding van het aanbod van interlokaal openbaar vervoer op het gebruik van dit vervoer.

14 p. - 30 cm