Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren : een voorstel voor de verbetering van kwaliteitseisen voor fietsverlichting en -accessoires aan de hand van een door TNO-WT opgesteld overzicht van normen en eisen, en een opiniepeiling onder de fietsbranche en (belangen)organisaties

C.C. Schoon en P.H. Polak
Leidschendam : Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
1998

In het onderzoek is vastgesteld welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen. Het onderzoek bevatte de volgende onderdelen: een inventarisatie van normen en eisen van fietsverlichting en fietszitjes, een inventarisatie van praktijkgegevens, een schriftelijke enquête onder de fietsenbranche en organisaties, en een ongevallenanalyse.

53 p.
tab.
Rapportnr.: R-98-25. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding R.J. Galjaard