Noordvleugelstudie 3 resultaten tweede fase

Provinciale Waterstaat Noord-Holland, Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland
[S.l.] : Provinciale Waterstaat Noord-Holland (etc.)
12-1981

Geeft enige resultaten weer van de prognoseberekeningen in de tweede fase van de Noordvleugelstudie. Deze tweede fase omvat in de eerste plaats een aantal berekeningen naar het verkeersbeeld, zoals dat rond 1990 kan optreden.

55 p.
bijl.