Noordoostelijke polders : aansluiting aan Overijssel

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), door J.G. Schilthuis
[Lelystad] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1930

83 p.
8 kaarten (o.a. Voorloopig verkavelingsplan ; Overzicht der tot het aanbevolen ontwerp behoorende werken ; Gemiddelde profielen dijken)
(Nota / Dienst der Zuiderzeewerken ; nr. 63 A)