Noorderdam "definitieve kop" : resultaten modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
12-1970

Bestaat uit de volgende deelrapporten :
1. Golfaanval onder 10˚
2. Golfaanval onder 45˚
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; M856)