Noodkering schutsluis Urk : sluiting met ronde schotbalken#verslag modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1951

Bij de beproeving van de noodkering in de schutsluis te Urk, bleek dat de toegepaste ronde schotbalken door de stroom in beweging raakten. Deze beweging was zo hevig, dat aanleiding bestond om met een modelproef te onderzoeken of dit verschijnsel kon worden beperkt en of dit type noodkering eventueel in verbeterde vorm kon worden toegeapst bij de toegangssluizen van de Oosterpolder.

6 p.
bijl., fig.
(M 349 A)
In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst van de Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)