NMDC innovatieproject : Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : Deelresultaat : referentie meteo

A. Bakker en J. Bessembinder, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Minsterie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
De Bilt : KNMI
2013


De komende decennia zullen het klimaat en de sociaaleconomische omstandigheden in Nederland verder veranderen. Dit heeft consequenties voor de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de landbouw en natuur die afhankelijk zijn van voldoende water van de juiste kwaliteit. Om goed hierop te kunnen anticiperen hebben stakeholders behoefte aan adequate informatie. Echter, huidige grond- en oppervlaktewater modellen en daaraan te koppelen modellen die hydrologische effecten vertalen naar de gewasopbrengst in landbouw en natuurwaarden geven vaak niet de gewenste informatiebehoefte. Ook worden de onzekerheden over de modeluitkomsten niet transparant in beeld gebracht. Een bijkomend probleem is dat de beleidsvragen zelf ook niet vastomlijnd zijn en snel kunnen wijzigen.

28 p.
Fig.
(Technical report = Technisch rapport ; TR-341)
KNMIAUT2013
With ref.