Nieuwe onderzoeksmethoden bouwmaterialen : relevant voor circulair gebruik door Rijkswaterstaat

W. Klarenaar, U. Hofstra ; SGS INTRON
Sittard : SGS INTRON
22-12-2016

In dit rapport worden een aantal nieuwe onderzoeksmethoden, oftewel, niet-destructieve technieken in beeld gebracht die mogelijk relevant zijn voor hergebruik en recycling van bouwproducten van RWS aan het eind van hun levensduur. Relevante bouwmaterialen die hier aan bod komen zijn beton, metalen en composieten.

11 p.
tab.
Eindrapport
Rapportnr. A890200/R20160335/ILa
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)