Nieuwe Merwede, Boven Merwede en Beneden Merwede : inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden over de periode 1920-1950

J. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1951

Tracht na te gaan hoeveel de jaarlijkse aanzanding of uitschuring bedraagt in deze drie rivieren. Bevat tevens een aanvulling over de periode tot 1959

21 p.
Bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1951.)9
Omslagtitel: Inhoudsveranderingen Nieuwe-, Boven- en Benedenmerwede