Nieuwe havenmond Hoek van Holland : taludbekleding zuidwal : verslag studie en modelonderzoek

A. van der Laan, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium
10-1972

26 p.
Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden