Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose

L. Jorna, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Den-Haag : Ministerie van verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)
2009

Identificeert de lange termijn uitdagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot water. Verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen overstromingen, wateroverlast, watertekort, verzilting en bodemdaling onderling en op het niveau van heel Nederland.

175 p.
ill., bijl.
Vervaardigd in opdracht van het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat door RWS Waterdienst, Deltares en H+N+S Landschapsarchitecten.