Nauwkeurigheid, mogelijkheden en beperkingen van de golfhoogtemeter volgens het stappenbaakprincipe

F.A.H. Petersen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling, Bureau Hellevoetsluis
Hellevoetsluis : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1971

Aanhangsel 1: Brakwateraanpassing voor stappenbaak-golfmeter / H.C. Botma. Aanhangsel 2: Theoretisch onderzoek naar het verband tussen geleidendheid van brak water en de frequentieverandering van golfmeetinstallaties, gebouwd volgens het stappenbaakprincipe / H.E. van Hengel. Aanhangsel 3 Nota W71.115: Onderzoek naar de in 1967 opgetreden storingen in de golfregistratie-apparatuur te Hellevoetsluis / F.A.H. Petersen

49 p.
tab.
Nota (DDWT) W-71.114
Samengest. op verzoek van J.J. Pilon
Met bijl. en aanhangsels