Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van temperatuur- en vochtigheidsbepalingen in buitenlucht met behulp van kwikthermometers = Precision and reliability of open-air temperature and humidity measurements with mercury thermometers

C. Kramer, J.J. Post en J.P.M. Woudenberg, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en uitgeefbedrijf
1954

68 p.
Fig., tab.
(Mededeelingen en verhandelingen ; 60)
Met lit. opg.
KNMIAUT1954