Nauwkeurigheid bij het meten met dubbellussen : een voorstudie

J.A.C. van Toorenburg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
Den Haag : RWS, DVK
04-11-1977

De diverse meetfouten die optreden bij het meten met RWS-dubbellussen worden theoretisch besproken, evenals het effect van deze fouten op de gebruikswaarde van de metingen.