Nautische aspecten aanvaarroute en haventoegang IJmuiden in verband met project Voorhaven buiten de sluizen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Wageningen : RWS
11-1970

11 p.
bijl., tab.
Met lit. opg.