Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2017

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Rijswijk : RWS, WVL
18-09-2018

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

28 p.
ill., bijl. tab.
Met losse bijlagen akoestisch onderzoek referentiepunten Rapportnummer BE3957-103-100