Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[S.l.] : RWS, WVL
20-09-2016

In dit verslag presenteert Rijkswaterstaat informatie over de naleving van de geluidproductieplafonds in het kalenderjaar 2015. Hoofdstuk 1 geeft informatie over de aanleiding van dit verslag, de systematiek van de geluidproductieplafonds zoals vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In hoofdstuk 2 vindt u een nadere toelichting op deze systematiek. De resultaten van de jaarlijkse monitoring staan in hoofdstuk 3. Hier vindt u een samenvatting van de monitoringsresultaten van alle referentiepunten. De analyse van de resultaten staat in hoofdstuk 4. De bijlagen geven het totale overzicht van de monitorings- en analyseresultaten op alle referentiepunten en de belangrijkste uitgangspunten voor de monitoringsberekening. Rijkswaterstaat

23 p.
ill., bijl., tab.
Met losse bijlagen Akoestisch onderzoek op referentiepunten