Nadere analyse sedimentbalans : Rijn-Maasmonding 1990-2000

A. Fioole, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Rotterdam : RWS, RIZA
2005

(RIZA werkdocument: 2006.002X)
(Projectnummer: 6100106036)
18 p.
Ill.
Met samenvatting