Nader onderzoek omtrent de inrichting der gemalen N.O.P. : aanvullingsnota

J.G. Schilthuis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken Polder (RWS, ZZW)
Alkmaar : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1936

In het kader van de uitwerking der ontwerpen en voorbereiding van de aanbestedingen van het bestek voor de machinale inrichtingen der gemalen in de Noordoostpolder worden berekeningen van het vermogen van de te bouwen gemalen van Urk, De Vooirst en Lemmer, naast de keuze voor aandrijving door diesel- of elektromotoren, behandeld. Voor het gemaal te Lemmer wordt elektrische drijfkracht aanbevolen.

44 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 112)
Met bijbehorende nota: Nota/ ZZW ; 117