Nader onderzoek naar het sluiten van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel tijdens stroom

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige afdeling (RWS, WL)
[S.l.] : RWS, WL
13-02-1972

9 p.
Bijl., ill.
Notanr.: W-69.066