Naar een schone economie in 2050: routes verkend : hoe Nederland klimaatneutraal kan worden

Planbureau voor de Leefomgeving ; Energieonderzoek Centrum Nederland
Planbureau voor de Leefomgeving
2011

De belangrijkste bouwstenen voor de transitie naar een schone economie in Nederland in 2050 zijn: vermindering van de energievraag, inzet van biomassa, afvang en opslag van CO2 en elektriciteitsproductie zonder CO2-emissies (dus: wind, zon en/of kernenergie) in combinatie met een hoger aandeel elektriciteit in het energiegebruik (elektrificatie). Het niet inzetten van één van deze bouwstenen zou het uiterste vergen van de andere drie. Gezien de vele onzekerheden rond de maximale inzetbaarheid van elk van de bouwstenen is dat een risicovolle strategie.

in opdr. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ill.
PBL-publicatienummer 500083014
ISBN 9789078645795