Naar een beter toegankelijk MER : tien praktische tips : adviezen voor een gebruikersvriendelijke presentatie van milieu-effectrapporten over infrastructurele projecten

Ingeborg van der Geest, Rinke Berkenbosch
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1994

43 p.
tab.
W-DWW-94-714
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) Projectgroep 'Naar verwachting geregeld II'; deelproject 'Verbetering kwaliteit MER', (begeleiding: M. de Soet, H. Meesters)