Motorway Control and Tunnel Signalling System, de filebeveiligingsfunctie : een intune methodiek

N. Bukkens, Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV)
[Den Haag] : [s.n.]
1989

Deze scriptie tracht een oplossing te geven voor de problemen die bij het intunen van de parameters en tabellen van de filebeveiligingsfunctie van het MCTSS (Motorway Control and Tunnel Signalling System) kunnen ontstaan. Het intunen van de parameters en tabellen is een tijdrovend bezigheid, waarbij enige kennis van zaken vereist is. Bijuitbesteding van het intunen kan gebrek aan kennis tot problemen leiden, doordat de parameters en tabellen onderling sterk gevarieerd kunnen worden. Verder is door de ontwikkeling van het MTCSS het algoritme aangepast, waardoor het huidige intune pakket niet geheel geschikt is voor de filebeveiligingsfunctie van het MTCSS.

69 p.
bijl., tab., fig.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
Met samenv.
Met lit.opg.
Titel op omslag: MTCSS de filebeveiligingsfunctie : een intune methodiek