Monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer

J.P. van 't Hoff, D.C. Zoutendijk, Traffic Test
Veenendaal : Traffic Test
1999

Nagegaan wordt in hoeverre het mogelijk is om een monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer te bouwen, waarin het verkeers- en vervoerbeleid van alle betrokken bestuurslagen op de essentiële onderdelen wordt gevolgd. Uitgangspunt hierbij is dat het stelsel aan moet sluiten bij de wensen van de eindgebruikers van monitoring en dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande monitoring-producten (o.m. de BER's) en -methoden (Meten = Weten).

126 p.
ill
Rapport TT99-21
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Strategie en Communicatie
Projectbegeleiding M. Mulder