Monitoring opheffen inhaalverbod vrachtverkeer bij spitsstroken

M. Lambers, K. Tse ; Adviesdienst Mens & Veiligheid ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[Rijswijk] : RWS, WVL
09-02-2017

Dit rapport beschrijft de monitoring van het opheffen van het Inhaalverbod Vrachtverkeer (IVV) bij spitsstroken. Deze monitoring heeft als doel om te achterhalen of het opheffen van IVV leidt tot nieuwe risico’s op het gebied van veiligheid of doorstroming. Op basis van onderzoek (Staatscourant, 2015) is namelijk gebleken dat indien, IVV bij spitsstroken zou worden opgeheven, de risico’s voor veiligheid of doorstroming onder bijna alle omstandigheden laag werden ingeschat. Het voorstel “geen IVV op spitsstroken, tenzij” is voorgelegd aan de SWOV, politie en de transportsector (EVO, TLN) en ANWB. Zowel de SWOV als de politie hebben aangegeven dat ondanks het uitgevoerde onderzoek er toch veiligheidsrisico’s kunnen optreden. Deze zorg heeft geleid tot de belofte van RWS om na uitvoering van de opheffing IVV de risicovolle situaties te monitoren en te evalueren. In dit rapport staat het resultaat van de monitor beschreven.

19 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.