Monitoring inhaalverbod vrachtverkeer : eindrapport

Goudappel Coffeng
Deventer : Goudappel Coffeng
1998

Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van een statisch inhaalverbod voor vrachtverkeer tijdens bepaalde blokuren in de spits, gerelateerd aan de plaatselijke verkeers- en wegkenmerken.

42 p.
bijl., graf., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding J. IJsselstijn