Monitor vervoersmanagement 1998 : 6e enquête, 2e analyse ReMove : eindrapport

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu, M. Touwen, I.S. Steenwinkel
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
1999

In dit rapport wordt inzicht verkregen in de stand van zaken met betrekking tot vervoermanagement in Nederland, zowel wat betreft kennis, houding als gedrag. Er zijn via twee 'sporen' gegevens verzameld en verwerkt: een enquête onder 1204 organisaties over de kennis van en houding ten opzichte van vervoermanagement (februari 1999); een inventarisatie van 'vervoermanagement-gedrag' op basis van gegevens van de regionale relatiemanagers binnen de Randstad (uit het ReMove-systeem (systeem voor Relatiebeheer en Monitoring Vervoermanagement); stand: 31 december 1998).

60 p.
bijl., ill.
Rapportnr.: 9915
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding M.I. van der Spek