Monitoring nautische veiligheid : Noordzee

J.W. Vreugedenhil : Movares Projectteam MNV'13
Delft : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid
11-12-2013

Het voorliggende rapport is de editie 2013 van de Monitor Nautische Veiligheid voor het Nederlandse deel van de Noordzee, waarin de gegevens voor de jaren 2004 tot en met 2012 zijn verwerkt.

2 dln.
deel 1: beleidsrelevante rapportage
Deel 2: ondersteunend cijfermateriaal
Definitief
Versie 1.0