Monitoring nautische veiligheid 2013 : binnenwateren

J.W. Vreugdenhil : Movares Projectteam MNV'13
Delft : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid
14-12-2013

2 dln.
deel 1: beleidsrelevante rapportage
deel 2: ondersteunend cijfermateriaal
Definitief
Versie 1.0