Mogelijkheden voor de bestrijding van riet op de verpachte bedrijven in Oostelijk Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door J. Duym en J. v.d. Toorn
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

Door natte weersomstandigheden is de laatste twee jaren een onverwacht sterke hergroei van het riet opgetreden in het ontgonnen deel van Oostelijk Flevoland. Er wordt van deze plant veel directe en indirecte schade ondervonden. In deze nota zullen enkele bestrijdingsmethoden besproken worden, die mogelijk zijn bij een normaal of iets gewijzigd bouwplan.

2 p.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 31)