Mogelijkheden voor de aanleg van een netveld voor de uitmonding van de Weisteegbeek in het Wolderwijd

R.W. Greiner en T. Kok, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1977

De mogelijkheden voor de aanleg van een (proef)-rietveld bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Elburg zijn nader onderzocht. In het kader van de te treffen saneringsmaatregelen wordt tevens onderzocht in welke mate rietvelden het verontreinigde water dat door beken naar de randmeren wordt afgevoerd, kunnen zuiveren. Naar de mogelijkheden voor de aanleg van een rietveld nabij de Weisteegbeek is hiertoe een nader onderzoek ingesteld waarvan de resultaten in dit rapport worden besproken.

[4] p.
bijl., ill., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-269 Abw)