Mogelijkheden van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders voor de inzet bij buitenlandse ontwikkelingsprojecten

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door R.J. de Glopper, A. Hagting, J. Hofstee en E. Schultz
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1978

Er wordt belicht in hoeverre en op welke wijze kan de RIJP een bijdrage leveren aan diverse projecten in het buitenland.

9 [5] p.
bijl., fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-308 Abw)