Mogelijkheden tot minimalisering van de investeringskosten voor Zeewolde op basis van de bodemgesteldheid

K. Rijniersce en L. Bakker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1979

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de R.IJ.P. de opdracht gegeven om een struktuurplan op te stellen voor een nieuw te bouwen kern Zeewolde. Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om die opstellers van het struktuurplan een kwantitatief inzicht te verschaffen in de verschillen in de investeringskosten, die bestaan voor de onderscheiden bestemmingen op de plaatsen in het plangebied die qua bodemopbouw van elkaar afwijken.

24 p.
bijl., ill., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-329 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.