Modellering van golven door wind : toepassing op het Markermeer

D.P. Vlag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Binnenwateren, Afdeling Onderzoek
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW)
1990

Ten behoeve van de modellering van algengroei in het Markermeer be- stond behoefte aan een golfmodel voor het Markermeer. Deze golfgege- vens zijn met name nodig voor de opwoeling van het slib. Het model is feitelijk gebaseerd op de golfgroeiformules van Bretschneider met weegfactoren voor strijklengtes en richtingsspreiding. Voor de waterdiepte wordt een over de raai gewogen gemiddelde diepte gebruikt (effectieve diepte) en er worden correctietermen voor de bodemweerstand en de opwaaiing gebruikt. Het model is gecalibreerd aan de hand van series meetgegevens.

54 [43] p.
ill. ; 30 cm
Notanr. 90.012