Model tests for 450,000 TDW Restricted Draught Tankers

J.P. Hooft ; Netherlands Ship Model Basin (NSMB) = Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
Wageningen : NSMB = NSP
05-1970

19 p.
bijl., ill.
Ordered by Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
Rapportnr.: 70-068-DWT
Opdrachtnr.: 69-552 DWT
Scheepsmodellen : 3949 tot 3959