Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer (MIPOV)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV) [etc.], [Th. Konijnendijk]
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
2001

OV-autoriteiten van stads- en streekvervoer gaan openbaar vervoer concessies verlenen aan exploitanten. Voor het uitvoeren en monitoren van concessies en voor politieke verantwoording van gevoerd beleid is informatie nodig. Een informatieprofiel is uitgewerkt waarin alle volgens wet- en regelgeving noodzakelijke elementen ingepast zijn, aangevuld met informatie die OV-autoriteiten noodzakelijk vinden. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de samenstelling van het MIPOV (Model Informatiepaneel Openbaar Vervoer). De informatie-elementen die na de gevolgde selectieprocedure nog onderdeel van het MIPOV uitmaken, zijn in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd. De bijlagen besteden extra aandacht aan direct en indirect personeel, reizigersaantallen e.d., Uniform Rekeningschema (URS) en optionele informatie-elementen.

56 p.
ill.
(Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer Rapport ; 9)