Milieueffectrapportage van plannen

Ministerie VROM
2006

Per 29 september 2006 bestaan er in de Nederlandse wetgeving twee soorten milieueffectrapportage: één voor projecten en één voor plannen van de overheid. Dit informatieblad behandelt de achtergrond, de inhoud en de procedure van het "planmer". Planmer is de nieuwe naam voor de Strategische milieubeoordeling (SMB). SMB is de beoordeling van bepaalde plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu.

Kopie.
6 p.
VROM 6162