Milieu-e ffectrapport versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding

Royal Haskoning, DHV
[Utrecht] : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)
02-2016

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de Houtribdijk – tussen Enkhuizen en Lelystad – te versterken. In dit hoofdstuk is de aanleiding voor de dijkversterking toegelicht. Ook is beschreven welke wettelijke procedures worden gevolgd en welke plaats dit milieueffectrapport (MER) daarin heeft. Daarbij is aangegeven welke mogelijkheden er zijn om in te spreken op de plannen voor de dijkversterking.

228 p.
Kenmerk: HB 2964973
MN0216LL014
Definitief
Versie 5.0