Milieu-effectrapport inrichting baggerspeciedepots : een analyse van aanbod en maatregelen op nationale schaal

Raadgevende ingenieurs Witteveen + Bos
Den Haag : Witteveen+Bos
1991

De oorzaken en mogelijke gevolgen van verontreiniging van waterbodems, en dus van baggerspecie, worden besproken. Ingegaan wordt op geschikte verwerkings- en bergingsmogelijkheden van verontreinigde baggerspecie, en de gevolgen daarvan voor het milieu.

211 p.
ill. ; 30 cm
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, Directoraat-Generaal van Milieubeheer (DGM)