Mikroverontreinigingen in driehoeksmosselen 1992

DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, H. Pieters, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
IJmuiden ; Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1993

35 p.
fig., tab. ; 29 cm.
(Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren) RIVO rapport C011/93. - RIZA rapport nr. BM93.04. - Met lit. opg.