Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2007

F.A. Arts, C.M. Berrevoets ; Delta Project Management (DPM) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Middelburg ; RWS, RIKZ
05-2007

22 p.
ill.
Met lit.opg.
Rapport RIKZ/2007.010